School is fun

SPORTIEVE LEERLINGEN School kan heel leuk zijn en zeker bij buitenschoolse activiteiten, die ook nog eens tot de opleiding behoren. Bij Brandenberg nemen sportieve activiteiten een belangrijke plaats in. De onderbouw heeft sportklassen en in de bovenbouw zit bij de...