Wat is BCPL

Een uniek onderwijsconcept voor VMBO en Praktijkonderwijs

Het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) is per 1 augustus 2012 gevormd door een samenwerking van alle vmbo-locaties en de praktijkscholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL). Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt er gewerkt  volgens een eigen missie en visie met de focus op een zevental ankerpunten.

 

Het gaat om locatie Holz in Kerkrade, locatie Brandenberg in Landgraaf en de locaties Herle, Techniekcollege Parkstad Limburg en de Openbare en Katholieke Scholen voor Praktijkonderwijs (PPL) in Heerlen. Uniek is dat het niet gaat om een klassieke scholenfusie. Afgesproken is dat deze scholen, voorlopig elk op een eigen manier en in een verschillend tempo, werken aan een nieuw didactisch en pedagogisch klimaat met die acht ankerpunten en vier uitgangspunten in denken en handelen als vertrekpunt. De vijf locaties werken intensief samen, wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar.

Het Beroepscollege Parkstad Limburg kent een uniek onderwijsconcept in Nederland, bedacht en uitgewerkt door de eigen onderwijsmensen van de vmbo-locaties en scholen voor praktijkonderwijs van SVO|PL. In dit gedeelte van de site krijgt u inzicht in de dromen, de ideeën achter en de dagelijkse praktijk op de locaties van het BcPL.

 

Elke locatie heeft een eigen sectordirecteur, teamleiders en een team van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Ank Wijnands is  overkoepelend algemeen directeur.

Open dagen BcPL

Open dagen, infoavonden en doedagen BcPL scholen

 

Holz 4-2-2017  Richerstraat 35, Kerkrade
25-1-2018 doedag
1-1-2018 infoavond (19:00 uur)
3-2-2018 open dag (10:00-13:00)

Brandenberg  Graafstraat 10, Landgraaf
22-1-2018 doedag (09:00 uur)
22-1-2018 infoavond (19:00 uur)
27-1-2018 open dag (13:00-16:00 uur)

Herle  Heldevierlaan 5, Heerlen
18-1-2018 infoavond  (19:00 uur)
22-1-2018 proefdag horeca (15:00-17:00 uur)
24-1-2018 infoavond (19:00 uur)
3-2-2018 open dag (10:30-13:30 uur)
6-2-2018 doedag (09:00-15:00 uur)

PPL  Sittarderweg 75, Heerlen
16-1-2018 infoavond (19:00 uur)
25-1-2018 infoavond (19:00 uur)
24-2-2018 open huis (10:00-13:00 uur)

Techniekcollege  Schandelermolenweg 21, Heerlen
13-1-2018 open dag

Meer informatie klik op de schoolnaam