8 ankerpunten

Het onderwijsaanbod op de 5 locaties van het Beroepscollege Parkstad Limburg kent 8 ankerpunten:

  1. Een optimale doorstroom binnen 5 leerwegen (arbeidsmarktgerichte, basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg) waarin de zone van persoonlijke, naaste ontwikkeling van de leerling en optimalisering van kansen centraal staat.
  2. Een goede samenwerking met het mbo.
  3. Een diploma en/of baangarantie voor alle leerlingen.
  4. Een heldere en transparante visie op de leerling en het leren.
  5. Een optimale zorgstructuur, mede in het kader van Passend Onderwijs.
  6. Een directe en intensieve betrokkenheid van ouders.
  7. Een school midden in de maatschappij.
  8. Een cruciale rol van de nieuwe media en mediageletterdheid bij het onderwijsleerproces.

Elke locatie van het Beroepscollege Parkstad Limburg mag dat op een eigen manier en – in het begin ook – in een eigen tempo doen. Over niet al te lange tijd moet je die acht ankerpunten op allerlei manieren in die scholen terugzien.

(De tekeningen zijn van Kim Ravers, een visual writer uit het netwerk dat team 1 heeft opgebouwd)