7 ankerpunten

Het onderwijsaanbod op de 5 locaties van het Beroepscollege Parkstad Limburg kent 7 ankerpunten:

   1. Gepersonaliseerd leren
   2. Diploma/baan-vooruitzicht
   3. Een optimale zorgstructuur
   4. Ouderbetrokkenheid
   5. School midden in de maatschappij
   6. Samenwerking met onderwijspartners
   7. ICT en onderwijs

In het Meerjaren Schoolplan van het Beroepscollege Parkstad Limburg 2018-2022 worden de  7 anker-punten nader omschreven.

Elke locatie van het Beroepscollege Parkstad Limburg mag dat op een eigen manier en – in het begin ook – in een eigen tempo doen. Over niet al te lange tijd moet je die zeven ankerpunten op allerlei manieren in die scholen terugzien.

(De tekeningen zijn van Kim Ravers, een visual writer uit het netwerk dat team 1 heeft opgebouwd)

Open dagen BcPL

Open dagen, infoavonden en doedagen BcPL scholen

 

Holz 4-2-2017  Richerstraat 35, Kerkrade
25-1-2018 doedag
1-1-2018 infoavond (19:00 uur)
3-2-2018 open dag (10:00-13:00)

Brandenberg  Graafstraat 10, Landgraaf
22-1-2018 doedag (09:00 uur)
22-1-2018 infoavond (19:00 uur)
27-1-2018 open dag (13:00-16:00 uur)

Herle  Heldevierlaan 5, Heerlen
18-1-2018 infoavond  (19:00 uur)
22-1-2018 proefdag horeca (15:00-17:00 uur)
24-1-2018 infoavond (19:00 uur)
3-2-2018 open dag (10:30-13:30 uur)
6-2-2018 doedag (09:00-15:00 uur)

PPL  Sittarderweg 75, Heerlen
16-1-2018 infoavond (19:00 uur)
25-1-2018 infoavond (19:00 uur)
24-2-2018 open huis (10:00-13:00 uur)

Techniekcollege  Schandelermolenweg 21, Heerlen
13-1-2018 open dag

Meer informatie klik op de schoolnaam