Selecteer een pagina

7 ankerpunten

Het onderwijsaanbod op de 5 locaties van het Beroepscollege Parkstad Limburg kent 7 ankerpunten:

  1. Gepersonaliseerd leren
  2. Diploma/baan-vooruitzicht
  3. Een optimale zorgstructuur
  4. Ouderbetrokkenheid
  5. School midden in de maatschappij
  6. Samenwerking met onderwijspartners
  7. ICT en onderwijs

In het Meerjaren Schoolplan van het Beroepscollege Parkstad Limburg 2018-2022 worden de  7 anker-punten nader omschreven.

Elke locatie van het Beroepscollege Parkstad Limburg mag dat op een eigen manier en – in het begin ook – in een eigen tempo doen. Over niet al te lange tijd moet je die zeven ankerpunten op allerlei manieren in die scholen terugzien.