Selecteer een pagina

Samenwerkingsverband Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL)

logo-AOSL

Partnerschap

Bekwame leraren zijn de spil van goed onderwijs. In Limburg dragen de zes schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en Fontys Lerarenopleiding Sittard samen verantwoordelijkheid voor het opleiden en professionaliseren van leraren, daarbij ondersteund door Open Universiteit en de Universiteit Maastricht (TIER & Center for Education Research). Dit gebeurt onder de vlag van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL).

 

Samenwerking met het MBO

Het grootste gedeelte van onze leerlingen gaat verder leren in het MBO. Het Beroepscollege werkt nauw samen met het MBO.

  • Wij hebben afspraken over de “overdracht” van de leerlingen van onze scholen naar het MBO, zodat het MBO optimaal geïnformeerd is over onze leerlingen.
  • We werken samen in het kader van loopbaan oriëntatie, de leerlingen van het Beroepscollege krijgen veel informatie over het MBO en maken kennis met de opleidingen.
  • We voeren samen de zogenaamde vakmanschaproute uit; leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen kunnen het diploma niveau 2 van het MBO behalen in kortere tijd. Onderdelen van het leerprogramma worden al in het vmbo uitgevoerd.

Zo stimuleren wij dat leerlingen sneller doorstromen naar een hoger niveau van het MBO.

 

Samenwerking in de Euregio

Duitsland ligt op een steenworp afstand. Dichtbij ons ligt een grote arbeidsmarkt waar onze leerlingen in de toekomst ook een prima baan kunnen vinden.

Leerlingen worden gestimuleerd om zich de Duitse taal eigen te maken. (Duits in leerjaar 1 en 2, Goethe examens). Ook lopen leerlingen stage bij Duitse bedrijven.