Selecteer een pagina

Wat is BCPL

Een uniek onderwijsconcept voor VMBO en Praktijkonderwijs

Het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) is per 1 augustus 2012 gevormd door een samenwerking van alle vmbo-locaties en de praktijkscholen van de Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL). Er wordt gewerkt volgens een eigen missie en visie met de focus op een zevental ankerpunten.

Het gaat om locatie Holz in Kerkrade, locatie Brandenberg in Landgraaf en de locaties Herle, Techniekcollege Parkstad Limburg en de Openbare en Katholieke Scholen voor Praktijkonderwijs (PPL) in Heerlen. De scholen werken elk op een eigen manier en in een verschillend tempo aan het didactisch en pedagogisch  klimaat met de zeven ankerpunten in denken en handelen als vertrekpunt. .  De vijf locaties werken intensief samen, wisselen ervaringen uit en ondersteunen elkaar.

Het Beroepscollege Parkstad Limburg kent een uniek onderwijsconcept in Nederland, bedacht en uitgewerkt door de eigen onderwijsmensen van de vmbo-locaties en scholen voor praktijkonderwijs van SVO|PL. In dit gedeelte van de site krijgt u inzicht in de dromen, de ideeën achter en de dagelijkse praktijk op de locaties van het BcPL.

Elke locatie heeft een eigen sectordirecteur, teamleiders en een team van docenten en onderwijsondersteunend personeel. Ank Wijnands is  overkoepelend algemeen directeur.