Vacature

Het bestuur van SVOlPL zoekt voor het Beroepscollege Parkstad Limburg (locatie Brandenberg) voor de vervanging van een afwezige collega, kandidaten voor de functie van

docent 2e Engels – 0,8 fte

 

Profiel

Het Beroepscollege bestaat uit 5 vestigingen, waarin aan de hand van centraal vastgelegde pedagogische en didactische uitgangspunten wordt gewerkt aan de realisatie van een aantal ambitieuze leer- en vormingsdoelen. Eén van de speerpunten van locatie Brandenberg is het op een hoger niveau examen laten doen voor één of meerdere vakken. Ook het verder uitwerken van gepersonaliseerd leren heeft prioriteit.
De docent stuurt het leerproces aan en geeft een aanzet tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van de verschillende leeftijdsgroepen in de verschillende onderwijsvormen en begeleidt leerlingen met enkelvoudige ontwikkelingsproblemen. De docent verzorgt de afstemming van lessen binnen het eigen team of de vaksectie, initieert, i.o. met de leiding, incidentele contacten die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen, kan sturing geven aan kleinschalig overleg en aan activiteiten/projecten binnen de scholengemeenschap en is actief in de beheersing, verdieping en verbreding van de vakinhoudelijke en de didactische kennis en vaardigheden

Informatie

Het betreft een tijdelijke benoeming in schaal LB. Verloning vindt plaats via Randstad.

Op de functie is de CAO-VO van toepassing.
Meer informatie over de functie kunt u inwinnen bij Maurice Verbunt (teamleider bovenbouw) 0615272623 of via of via mail mpjh.verbunt@bcpl.nl

Meer informatie over het Beroepscollege en de locatie Brandenberg kunt u vinden op www.bcpl.nl

U wordt verzocht uw sollicitatiebrief met CV vóór 7 janari 2019 te mailen naar:

a.lenzen@bcpl.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.